Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp

Tại mục Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp, bạn có thể tìm thấy cơ hội để ứng tuyển vào các doanh nghiệp hoặc tổ chức mà mình đã sàng lọc đầu vào (nếu bạn đang tìm việc), hoặc bạn có thể tìm được những ứng viên phù hợp mà mình đánh giá là tiềm năng (nếu bạn đang tìm người).

Mình sẽ đặt link thông tin để 2 bên tự kết nối. Mọi thoả thuận, đàm phán sẽ do 2 bên tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Nguồn: Christina

Dành cho nhà tuyển dụng:

Các nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tìm kiếm nhân sự phù hợp click vào hồ sơ CV bên dưới nhé!

  1. Digital Marketing – Intern (số lượng 2)
  2. Digital Marketing – Full-time – Senior (số lượng 1)
  3. Content Marketing – Part-time (số lượng 3)

Dành cho các ứng viên tiềm năng:

Các bạn đang có nhu cầu tìm việc làm phù hợp click vào link JD bên dưới nhé!

  1. Content writer – senior (TADT) – số lượng 1
  2. Marketing executive – Junior & Senior (Fobic) – số lượng 5
  3. Content writer – Senior (ALFA NPN – Agency) – số lượng 1

Lưu ý:

Nếu bạn muốn tìm 1 vị trí hoặc 1 nhân sự chất lượng, đừng tiếc thời gian để viết 1 bản JD hoặc CV bao gồm thông tin đầy đủ và rõ ràng (nhất là về mức lương kỳ vọng) nhé!